Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

 1. Komanda

  1. Komanda

   Središte naše slavne čete!
   Civilima i savezničkim snagama pristup dozvoljen!

   46,604
   posts
  2. Vijesti sa Naslovnice   (63 visits to this link)

   Ovdje možete pregledati sve članke postirane na Naslovnici.

  3. Promaknuća

   Ovdje se nalazi evidencija svih službenih promaknuća i odlikovanja pripadnika Mrcina koji su to zavrijedili dobrom igrom, zalaganjem, klanskim stažom i doprinosom zajednici (uključujući i plave kuverte).

   6,368
   posts
  4. Hardware & Software & Forum

   Sve vezano za hardware, software i forum.
   Nakon naslova sigurno niste očekivali ovakav opis.

   4,751
   posts
  5. Arhiva mečeva

   Arhiva starih mečeva održanih tijekom godina.
   S vremenom će se dodavati novi sadržaj.
   Read-only forum.

   16,985
   posts
 2. Generalštab

  1. Kafana "Kod Mrcine"

   "Kad me slome sve samoće, u Kafanu ja ću poći. Pogaziću obećanja, prevariću osjećanja. Lumpovaću cijele noći!"

   62,961
   posts
  2. Obavijesti 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"

   Obavijesti vezane za našu malu četu!
   Ukoliko imate pitanja, odgovore prvo potražite ovdje!
   Mogućnost postiranja i editiranja topika imaju samo pripadnici združenog stožera i zapovjedni kadrovi sekcija.

   3,171
   posts
  3. Združeni stožer

   Mjesto okupljanja užeg zapovjednog kadra 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"!

   4,162
   posts
 3. Chivalry: Medieval Warfare

  1. 1. Družba Vitezova "Kralj Mrcimir"

   Probna sekcija za Chivalry: Medieval Warfare.

    

   38
   posts
 4. Killing Floor

  1. Killing Floor 2 probni odred

   Probna sekcija za Killing Floor 2

   10
   posts
 5. DCS: World

  1. Mrcinački lovačko-bombarderski puk "Pajceki"

   lenta_uspjesnog_voda.png

   Mrcinačka sekcija za DCS: World simulator.

   Zapovjednik:

   Kapetan Ovan Razoritelj

   Dozapovjednik:

   Desetar Wepar Sestrunjski

   5,416
   posts
  2. Mrcinački lovačko-bombarderski puk "Pajceki" centar za taktičku obuku (C.T.O.)

   Centar za taktičku obuku Mrcinačkog lovačko-bombarderskog puka "Pajceki"

   91
   posts