Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.


  1. Samostalno osnivanje i vođenje sekcije čije su postojanje i kontinuitet izdržali test vremena. Ovo odlikovanje je jedno od najviših odlikovanja u klanu i predstavlja veliku čast za nosioca istog.

   Orden Komandanta


   Samostalno osnivanje i vođenje sekcije čije su postojanje i kontinuitet izdržali test vremena. Ovo odlikovanje je jedno od najviših odlikovanja u klanu i predstavlja veliku čast za nosioca istog.

   3
   Awarded

   Orden Komandanta


   Samostalno osnivanje i vođenje sekcije čije su postojanje i kontinuitet izdržali test vremena. Ovo odlikovanje je jedno od najviših odlikovanja u klanu i predstavlja veliku čast za nosioca istog.

   3
   Awarded

  2. Omjer pobjeda/poraza na ladder mečevima: 5:0 (uzastopno)
   Dobijaju je svi aktivni pripadnici odreda koji su propustili samo jedan fajt u pobjedničkoj seriji. Tu se računaju i oni koji su se prijavili i bili online pred početak ili za vrijeme meča, ali zbog okolnosti, nisu bili u mogućnosti da sudjeluju (problemi sa konekcijom, manjak slobodnih slotova na serveru odnosno, odlukom komandanta odreda.

   Također se dobija i pod specijalnim okolnostima, odlukom komandanta čete.

   Orden zlatne mrcinačke zvijezde


   Omjer pobjeda/poraza na ladder mečevima: 5:0 (uzastopno)
   Dobijaju je svi aktivni pripadnici odreda koji su propustili samo jedan fajt u pobjedničkoj seriji. Tu se računaju i oni koji su se prijavili i bili online pred početak ili za vrijeme meča, ali zbog okolnosti, nisu bili u mogućnosti da sudjeluju (problemi sa konekcijom, manjak slobodnih slotova na serveru odnosno, odlukom komandanta odreda.

   Također se dobija i pod specijalnim okolnostima, odlukom komandanta čete.

   4
   Awarded

   Orden zlatne mrcinačke zvijezde


   Omjer pobjeda/poraza na ladder mečevima: 5:0 (uzastopno)
   Dobijaju je svi aktivni pripadnici odreda koji su propustili samo jedan fajt u pobjedničkoj seriji. Tu se računaju i oni koji su se prijavili i bili online pred početak ili za vrijeme meča, ali zbog okolnosti, nisu bili u mogućnosti da sudjeluju (problemi sa konekcijom, manjak slobodnih slotova na serveru odnosno, odlukom komandanta odreda.

   Također se dobija i pod specijalnim okolnostima, odlukom komandanta čete.

   4
   Awarded

  3. Pobjeda na službenom meču bilo da se radi o ligi/ladderu ili frendly waru čija je organizacija unaprijed pripremana i dogovarana na forumu.

   Medalja za pobjedu


   Pobjeda na službenom meču bilo da se radi o ligi/ladderu ili frendly waru čija je organizacija unaprijed pripremana i dogovarana na forumu.

   17
   Awarded

   Medalja za pobjedu


   Pobjeda na službenom meču bilo da se radi o ligi/ladderu ili frendly waru čija je organizacija unaprijed pripremana i dogovarana na forumu.

   17
   Awarded

  4. Konstantno odličan skill na ladder/frendly mečevima, izvrstan kill/death omjer.

   Medalja za odličan skill


   Konstantno odličan skill na ladder/frendly mečevima, izvrstan kill/death omjer.

   6
   Awarded

   Medalja za odličan skill


   Konstantno odličan skill na ladder/frendly mečevima, izvrstan kill/death omjer.

   6
   Awarded

  5. Nagrada se dobija za svaku godinu aktivne klanske službe.

   Medalja za klanski staž


   Nagrada se dobija za svaku godinu aktivne klanske službe.

   37
   Awarded

   Medalja za klanski staž


   Nagrada se dobija za svaku godinu aktivne klanske službe.

   37
   Awarded

  6. Odlična igra, gameplay ili ključan potez u službenom ili frendly meču.

   Medalja za hrabrost


   Odlična igra, gameplay ili ključan potez u službenom ili frendly meču.

   6
   Awarded

   Medalja za hrabrost


   Odlična igra, gameplay ili ključan potez u službenom ili frendly meču.

   6
   Awarded

  7. Aktivno sudjelovanje na treninzima, ladder/frendly mečevima i publicu.

   Medalja za iskazanu aktivnost na virtualnoj bojišn


   Aktivno sudjelovanje na treninzima, ladder/frendly mečevima i publicu.

   7
   Awarded

   Medalja za iskazanu aktivnost na virtualnoj bojišn


   Aktivno sudjelovanje na treninzima, ladder/frendly mečevima i publicu.

   7
   Awarded

  1. Donacija za potrebe klana do 25kn.

   Lenta brončane kune


   Donacija za potrebe klana do 25kn.

   1
   Awarded

   Lenta brončane kune


   Donacija za potrebe klana do 25kn.

   1
   Awarded

  2. Donacija za potrebe klana od 30 do 50kn

   Lenta srebrne kune


   Donacija za potrebe klana od 30 do 50kn

   2
   Awarded

   Lenta srebrne kune


   Donacija za potrebe klana od 30 do 50kn

   2
   Awarded

  3. Donacija za potrebe klana od 50kn pa nadalje.

   Lenta zlatne kune


   Donacija za potrebe klana od 50kn pa nadalje.

   5
   Awarded

   Lenta zlatne kune


   Donacija za potrebe klana od 50kn pa nadalje.

   5
   Awarded

  4. Izvrstan kill/death omjer u službenom meču.

   Lenta najboljeg strijelca


   Izvrstan kill/death omjer u službenom meču.

   2
   Awarded

   Lenta najboljeg strijelca


   Izvrstan kill/death omjer u službenom meču.

   2
   Awarded

  5. Prolazak probnih mjesec dana sekcije.
   Kriteriji: u mjesec dana održati barem 5 treninga sa najmanje pet aktivnih igrača.

   Lenta novog voda


   Prolazak probnih mjesec dana sekcije.
   Kriteriji: u mjesec dana održati barem 5 treninga sa najmanje pet aktivnih igrača.

   3
   Awarded

   Lenta novog voda


   Prolazak probnih mjesec dana sekcije.
   Kriteriji: u mjesec dana održati barem 5 treninga sa najmanje pet aktivnih igrača.

   3
   Awarded

  6. Regrutiranje člana za sekciju, koji je uspješno prošao regrutni rok i postao punopravan član.

   Lenta regrutera


   Regrutiranje člana za sekciju, koji je uspješno prošao regrutni rok i postao punopravan član.

   1
   Awarded

   Lenta regrutera


   Regrutiranje člana za sekciju, koji je uspješno prošao regrutni rok i postao punopravan član.

   1
   Awarded

  7. Donacije za klan koje iznose ili su premašile 500kn Svi kandidati (odnosno vođe sekcija koji nagrađuju svoje članove), su dužni putem Searcha na forumu (topici za uplate) pokazati da su svojim uplatama zaradili ovo odličje te privatnim putem obavijestiti nadređene u sekciji.

   Lenta super donatora


   Donacije za klan koje iznose ili su premašile 500kn Svi kandidati (odnosno vođe sekcija koji nagrađuju svoje članove), su dužni putem Searcha na forumu (topici za uplate) pokazati da su svojim uplatama zaradili ovo odličje te privatnim putem obavijestiti nadređene u sekciji.

   0
   Awarded

   Lenta super donatora


   Donacije za klan koje iznose ili su premašile 500kn Svi kandidati (odnosno vođe sekcija koji nagrađuju svoje članove), su dužni putem Searcha na forumu (topici za uplate) pokazati da su svojim uplatama zaradili ovo odličje te privatnim putem obavijestiti nadređene u sekciji.

   0
   Awarded

  8. Velika aktivnost na ladder/frendly mečevima za vrijeme regrutnog roka.

   Lenta uspješnog regruta


   Velika aktivnost na ladder/frendly mečevima za vrijeme regrutnog roka.

   1
   Awarded

   Lenta uspješnog regruta


   Velika aktivnost na ladder/frendly mečevima za vrijeme regrutnog roka.

   1
   Awarded

  9. Godina dana uspješne organizacije voda.

   Lenta uspješnog voda


   Godina dana uspješne organizacije voda.

   5
   Awarded

   Lenta uspješnog voda


   Godina dana uspješne organizacije voda.

   5
   Awarded

  10. Redovito ugovaranje službenih ili prijateljskih mečeva.

   Lenta dobrog War Arrangera


   Redovito ugovaranje službenih ili prijateljskih mečeva.

   0
   Awarded

   Lenta dobrog War Arrangera


   Redovito ugovaranje službenih ili prijateljskih mečeva.

   0
   Awarded

  11. Uzorno ponašanje kako na forumu, tako na serveru, poticanje timske igre i timskog duha. Odnosi se i na pripadnike Mrcina koji su svojim doprinosom stekli iskreno poštovanje od strane klanskih kolega.

   Lenta za doprinos


   Uzorno ponašanje kako na forumu, tako na serveru, poticanje timske igre i timskog duha. Odnosi se i na pripadnike Mrcina koji su svojim doprinosom stekli iskreno poštovanje od strane klanskih kolega.

   10
   Awarded

   Lenta za doprinos


   Uzorno ponašanje kako na forumu, tako na serveru, poticanje timske igre i timskog duha. Odnosi se i na pripadnike Mrcina koji su svojim doprinosom stekli iskreno poštovanje od strane klanskih kolega.

   10
   Awarded

  12. Aktivno sudjelovanje u najmanje tri klanske sekcije.

   Lenta za svestranost


   Aktivno sudjelovanje u najmanje tri klanske sekcije.

   0
   Awarded

   Lenta za svestranost


   Aktivno sudjelovanje u najmanje tri klanske sekcije.

   0
   Awarded

  13. Redovito postavljanje vijesti na naslovnici.

   Lenta zlatnog pera


   Redovito postavljanje vijesti na naslovnici.

   2
   Awarded

   Lenta zlatnog pera


   Redovito postavljanje vijesti na naslovnici.

   2
   Awarded

  14. Dovođenje ženskog regruta u klan koji je uspješno prošao regrutni rok.

   Lenta komada


   Dovođenje ženskog regruta u klan koji je uspješno prošao regrutni rok.

   0
   Awarded

   Lenta komada


   Dovođenje ženskog regruta u klan koji je uspješno prošao regrutni rok.

   0
   Awarded