Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

  1. Earlier
  2. Jel ima tko? Ak da da bacimo koju.
  3. Welcome to the Future !
  4. Našeg uzoritog člana - sebe Ovna Razoritelja - a.k.a. *NOB*Aries odlikujem Medaljom za pobjedu: MEDALJA ZA POBJEDU Pobjeda na službenom meču bilo da se radi o ligi/ladderu ili frendly waru čija je organizacija unaprijed pripremana i dogovarana na forumu. ------ Naime, od 2011-te ne mogu reći da sam baš nadmoćno odnio pobjedu, stalno neko ginjenje... a i medalje za pobjedu koje imah su mi nestale iz profila (Blue Flag 5, Top Gun gunzo s Rexy-jem)... Ali, neku večer sam odradio RED FLAG RUMBLE 20-07 i u krvi i znoju odnio pobjedu kako u A2A tako i u A2G djelovanju u vjernom MiG-21. Letio sam, s kim drugim doli s bratom srbinom kojeg jedva da i poznam... ali kad je sranje krenulo, znali smo se mi već, cijeli jedan život. Aries out! P.S. ko zna, možda je sad otvorilo špinu... pa napokon... promaknuća i odlikovanja ponovno krenu... ... ... ... NOT!!!
  5. Pozdrav ekipa!

    Kako ste?

  6. Hasta la vista, baby.....! Počeo sam štedjet za novi PC....sve ću novo kupit.....samo da se ukrcam na vlak za …… Microsoft Flight Simulator 2020 !
  1. Load more activity