Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

1 Screenshot


About This File

U ranim jutarnjim satima, u bazi Mrcinačkog lovačkog puka "Jastrebovi" oglasilo se zvono za uzbunu. Sjedate u vašu vjernu F16icu i s pjesmom na usnama krećete u boj protiv najezde mrskih vanzemaljaca i njihovih zemaljskih saveznika!

Borit ćete se protiv letećih tanjura, neprijateljskih migova i podmuklih helikoptera no povremeno ćete dobijati pomoć u vidu dodatnih života, poboljšanog naoružanja i prijateljskih letjelica!

Vašim zrakoplovom upravljate strelicama lijevo/desno a pucate pomoću SPACE!

Ova igra je vlasništvo autora i sajta www.mrcine.org i kao takva se ne smije neovlašteno distribuirati na drugim sajtovima.

Da bi ste imali pristup ovoj datoteci, potrebno se registrirati odnosno prijaviti na forum.

Uživajte! :wink:


 Report this fileUser Feedback

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now