Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Skin: MiG-21Bis HRZ NATO za DCS 1.5 (.3.52724) 0.9.5


6 Screenshots


About This File

Beta verzija, samo za upotrebu unutar klana!

Svako dijeljenje paketa, screenshot-a i bilo kakve informacije prije nego skin bude službeno objavljen od LNS-a, sa osobama van naše organizacije je najstrože zabranjeno!

EDIT: Sada kompatibilno sa JSGME mod installerom.


What's New in Version 0.9.5   See changelog

Released

No changelog available for this version.


Perica Posavski likes this
 Report this fileUser Feedback

Hvala :) 

Teško je bilo u verziji 1.2 kontrolirati osvjetljenje jer ga je grafički engine loše "crtao", a druga stvar je da sam napravio posebnu specular mapu koja kontrolira sjaj na avionu. Prije je u uvjetima jakog osvjetljenja osnovni ton skina bio presvijetli, a u uvjetima slabog osvjetljenja (jutarnji i večernji sati) pretaman, pa sam i osnovnu teksturu morao potamniti... Specular mapa (za "matte" boju) + novi engine su taj problem otklonili, pa sam vratio tonove na prave vrijednosti.

Perica Posavski likes this

Share this comment


Link to comment

Instalirao skin prateći instrukcije ali nešto ne šljaka..izgleda "korumpirano" u igri..i framerate mi dosta šteka..ali nisam siguran da li je to zbog tog specifičnog skina ili inače (budem provjerio).

Share this comment


Link to comment

Ne smije biti zbog skina, ne opterećuje hadrver niti malo više nego originalni skinovi (sačuvao sam ga u identičnoj kompresiji sa identičnom veličinom file-a). A kad kažeš korumpirano, kako se to manifestira?

 

Imaš onaj "digitalni" look?

Share this comment


Link to comment

Moraš obavezno replace-ati .zip file koji je u paketu (u uputama stoji gdje ga staviš). Iz njega se čita specular mapa. Ako nisi riplejsao, mape koju gajm traži nema, pa ti učita defaultnu "missing texture" teksturu kao specular. Ako budeš imao i dalje problema, javi riješit ćemo!

Share this comment


Link to comment
On 27.01.2016. at 0:51 PM, Perica Posavski said:

Instalirao skin prateći instrukcije ali nešto ne šljaka..izgleda "korumpirano" u igri..i framerate mi dosta šteka..ali nisam siguran da li je to zbog tog specifičnog skina ili inače (budem provjerio).

Kako se implementiraju skinovi?može instrukcije?

hvala!

Share this comment


Link to comment

Prouči što je to "JSGME Mod installer" i skini ga, njime možeš "automatski" instalirati skinove. Za "ručno" instaliranje skinova samo upotrijebi strukturu foldera koja je složena kad otvoriš .zip fajl! Ona oponaša strukturu DCS foldera, tako da točno možeš znati gdje koji komad ide...

Ako ti bude trebala pomoć oko JSGME-a, javi se na forumski PM.

Pazi da ne dijeliš paket NIKOME van klana.

A tebe želim vidjeti online! Odnosno na Timspiku i treningu..! Nećemo još jednog od onih što tipkaju po forumu i slično, a nikad se ne pojave na treningu. Ako želiš koristiti svoja prava kao član Mrcina, moraš prihvatiti i obaveze! Jedna od njih je recimo izjašnjavanje u anketi za treninge: dolaziš li ili ne...

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now