Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Komanda

Forums

 1. Komanda

  Središte naše slavne čete!
  Civilima i savezničkim snagama pristup dozvoljen!

  47,136
  posts
 2. Vijesti sa Naslovnice   (23,495 visits to this link)

  Ovdje možete pregledati sve članke postirane na Naslovnici.

 3. Promaknuća

  Ovdje se nalazi evidencija svih službenih promaknuća i odlikovanja pripadnika Mrcina koji su to zavrijedili dobrom igrom, zalaganjem, klanskim stažom i doprinosom zajednici (uključujući i plave kuverte).

  6,428
  posts
 4. Hardware & Software & Forum

  Sve vezano za hardware, software i forum.
  Nakon naslova sigurno niste očekivali ovakav opis.

  5,044
  posts
 5. Arhiva mečeva

  Arhiva starih mečeva održanih tijekom godina.
  S vremenom će se dodavati novi sadržaj.
  Read-only forum.

  16,985
  posts