Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

  1. Komanda

    1. Komanda

      Središte naše slavne čete!
      Civilima i savezničkim snagama pristup dozvoljen!

      47,051
      posts
    2. Vijesti sa Naslovnice   (294 visits to this link)

      Ovdje možete pregledati sve članke postirane na Naslovnici.

    3. Promaknuća

      Ovdje se nalazi evidencija svih službenih promaknuća i odlikovanja pripadnika Mrcina koji su to zavrijedili dobrom igrom, zalaganjem, klanskim stažom i doprinosom zajednici (uključujući i plave kuverte).

      6,407
      posts
    4. Hardware & Software & Forum

      Sve vezano za hardware, software i forum.
      Nakon naslova sigurno niste očekivali ovakav opis.

      4,854
      posts
    5. Arhiva mečeva

      Arhiva starih mečeva održanih tijekom godina.
      S vremenom će se dodavati novi sadržaj.
      Read-only forum.

      16,985
      posts
  2. Generalštab

    1. Kafana "Kod Mrcine"

      "Kad me slome sve samoće, u Kafanu ja ću poći. Pogaziću obećanja, prevariću osjećanja. Lumpovaću cijele noći!"

      63,030
      posts
    2. Obavijesti 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"

      Obavijesti vezane za našu malu četu!
      Ukoliko imate pitanja, odgovore prvo potražite ovdje!
      Mogućnost postiranja i editiranja topika imaju samo pripadnici združenog stožera i zapovjedni kadrovi sekcija.

      3,194
      posts
      • Buraz
    3. Združeni stožer

      Mjesto okupljanja užeg zapovjednog kadra 2.čete 1.bataljona financijske straže "Mrcine"!

      3,920
      posts
  3. Arma 3

    1. 9. mrcinački vod "Mrljavci"

      Baraka za pripadnike Arma3 mrcinačkog voda.

      536
      posts
    2. Centar za taktičku obuku (C.T.O.)

      Mape, taktike, strategije itd..

      51
      posts
    3. Arma 3 misije

      Službene, neslužbene, trening, ozbiljne, neozbiljne msiije itd. itd.

      8
      posts
  4. DCS: World

    1. Mrcinački lovačko-bombarderski puk "Pajceki"

      lenta_uspjesnog_voda.png

      Mrcinačka sekcija za DCS: World simulator.

      Zapovjednik:

      Kapetan Ovan Razoritelj

      Dozapovjednik:

      Vodnik Wepar Sestrunjski

      6,481
      posts
    2. Mrcinački lovačko-bombarderski puk "Pajceki" centar za taktičku obuku (C.T.O.)

      Centar za taktičku obuku Mrcinačkog lovačko-bombarderskog puka "Pajceki"

      99
      posts
  • Who's Online   2 Members, 0 Anonymous, 4 Guests (See full list)

  • Member Statistics

    1,303
    Total Members
    582
    Most Online
    Eregion
    Newest Member
    Eregion
    Joined
  • Forum Statistics

    21,191
    Total Topics
    154,333
    Total Posts