Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • "Mrljavci" opet u akciji


  Džou Sisohvat

  9mv_mrljavci_popis.png

  Nakon duže pauze, 9. mrcinački vod "Mrljavci" je nazad!

  Jučer (07.04.2016.) smo održali prvi trening na kojem smo radili na preuzimanju Altisa nazad od mrkih nam neprijateljskih snaga AAF-a i CSAT-a na misiji Antistasi Altis - dinamičnoj kampanji i simulaciji gerilske borbe. Odaziv je bio izvrstan - treningu je prisustvovalo 12 članova sekcije.

  Trening je većinom bio uspješan, ali nam je i svima pokazao važnost pravilne radio komunikacije i potrebu za vježbom u budućnosti te radu na kretanju, komunikaciji, formacijama i generalnom rutiniziranju procedura koje između ostaloga ulaze u MilSim način igre.

  Probati ću fokusirati sekciju u budućnosti na stjecanje prijateljskih veza sa drugim MilSim grupama te organizaciju zajedničkih operacija i događaja.

  U nedjelju 10.04. nastavljamo sa misijom, a u srijedu 13.04. ćemo održati prvi taktički trening.

  Za kraj ostavljam sliku za koju je zaslužan naš Skupnik Et Tu Brute koja prikazuje Mrljavce u "airsoft" pohodu na neprijateljski kamp. 

  large.20160406225648_1.jpg.a79b5aaac207b

   

  Zapovjednik Mrcinačke Arma 3 Sekcije

  Vodnik

  Džou Sisohvat :njanja:


    Report Article


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!


  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.


  Sign In Now

 • Member Statistics

  1,375
  Total Members
  582
  Most Online
  SKNG
  Newest Member
  SKNG
  Joined
 • Forum Statistics

  21,541
  Total Topics
  156,237
  Total Posts
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 6 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online