Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dudinko Gibanica

Počasni član
 • Content count

  787
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

About Dudinko Gibanica

 • Rank
  Počasni član
 • Birthday 03/11/1983

Profile Information

 • Zapovjedna funkcija Zamjenik regrutnog<br>nadzornika čete
 • Spol Muško
 • Lokacija Pula
 1. Sretan rođendan Dudinko Gibanica!

 2. Sretan rođendan Dudinko Gibanica!

 3. Dudinko Gibanica Sretna ti obljetnica aktivne klanske službe! :)

 4. dečki radim u nedjelju do 19,00 sati, pa sve ovisi o raspoloženju.
 5. Dobro nam se vratio, te uživao sa nama u cyber svijetu
 6. Ako neću raditi, žena me ne potjera, kćer oslobodi komp ja sam IN
 7. Tigar budi bez brige ako se Himalaje otope od snijega i meni će narast kosa Budjo, Dudinko je hiti gdje god se pojavio a Stanko samo dođe s vremena na vrijeme
 8. Ovim putem prvo javljam svima u klanu da sam se vratio u puni pogon što se klana tiče zato jer napokon imam NET. Kao što naslov kaže tako ću i napisati jednu kratku priču koja me je vratila u klan, pa ako se nekom drugom dogodi da zna kako u datom trenutku reagirati i na koji način. Pa krenimo od početka, a to da sam od 19.11.2012 godine se preselio u Zagreb iz Pule, te svaj sretan (a neki članovi znaju i zašto) počeo raditi, pa od te sve sreće da nemam problema prilikom prebacivanja odnosno novog priključka za net, ja otrčim u T-Centar i od bake prebacim telefon na svoje ime, a nakon toga odem direktno u sjedište Iskona i pokrenem novi postupak za prebacivanje na njihovu mrežu, a kada brzo nakon toga hladan tuš, javljaju oni meni da im je zahtjev odbijen iz razloga što nema slobodne parice na centrali te se uz to nalazim na PCM priključku (tada sam ostao u čudu i pitao se što je to PCM pošto sam prviputa čuo za to jer ranije nisam imao doticaj sa time), a sada tu kreće prava priča, nazovem je T-Centar podrušku, te mi njihov djelatnik kaže što sam već znao, ali mi napomene da ako uzmem T-smeće adsl da će tada doći tehničari na teren i odmah otkloniti kvar, a nakon toga da mogu priječi na bilo kojeg drugog operatera, ali naravno uz nadoknadu za privremeni prekid, na što mi je i ovo malo kose se opet prorijedilo, radi čega ja otrčim u T-Centar i dam usmenu žalbu, na koju nisam dobio nikakav odgovor, ali sreća za mene barem mala što radim na poslu koji radim i naletim na Trešnjevci na tehničare iz T-Coma, na što me jedna dobra duša od njih uputi i da broj mobitela na njihova djelatnika, koji nakon što je provjerio liniju rekao da ima slobodne parice jedino je PCM problem, e sada sam već došao u mjesec ožujak 2013 godine radi njihove brzine, te im pošaljem ovaj prigovor putem maila: Dudinko Gibanica xxxxxxxxxxxx Zagreb, xxxxxxxxxx Broja telefona: xxxxxxxxx T-Centar ZAMOLBA: Za skidanje PCM veza sa telefonskog priključka na broju telefona xxxxxxxxxxx Naime, utvrdio sam (a to mi je potvrđeno i od strane T-com-a) da je moja telefonska linija na broj xxxxxxxx koja glasi na Dudinku Gibanicu priključena preko PCM priključka zajedno s neutvrđenim brojem korisnika. "Zahvaljujući" tome, telefonska linija priključena preko PCM uređaja ne zadovoljava Zakonom propisane osnovne (univerzalne) telekomunikacijske usluge (jedna od njih je brzina pristupa internetu). Plaćajući punu cijenu pretplate u iznosu od 60kn/mj+PDV stavljen sam u diskriminirajući položaj u odnosu na druge korisnike, te je takvim načinom spajanja telefonske linije meni bitno narušena kvaliteta usluge zajamčena Zakonom o telekomunikacijama. (Narodne novine br.: 122,30. 7. 2003.) članak 37. koji kaže: 1. pristup javnoj govornoj usluzi putem priključka na fiksnu lokaciju, što omogućuje krajnjem korisniku slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i telekomunikacijski prijenos podataka, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup Internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost, Iako Zakon ne definira kolika je brzina djelotvornog pristupa internetu u kontaktu s Agencijom za telekomunikacije, te sa Upravom za telekomunikacije i poštu Ministarstva pomorstva, prometa i veza rečeno mi je da je riječ o brzini od 28.8 kbs što ja sa svojim trenutnim telefonskim priključkom ne mogu ostvariti, naime ja sa svojim priključkom ne ostvarujem brzinu veću od 16.6 (provjereno sa različitim mjeračima pristupa dostupnim na internetu - bwm.carnet.hr) što predstavlja teže povrede odredaba Zakona (članak. 116.) za koji je predviđena kazna od 5.000,00 do 1.000.000,00 kn. Nadalje, takvom "kvalitetom usluga" prekršen je i Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br.: 96 10. 6. 2003.) članak 23. (Trgovac koji pruža javnu uslugu putem distributivne mreže, mora omogućiti potrošačima priključak na distributivnu mrežu i uporabu priključka, mreže i usluga pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima.) i članak 24. (Trgovac mora održavati propisane standarde i kvalitetu pružene javne usluge u skladu s posebnim propisima). Za kršenje članka 23 i 24 Zakona o zaštiti potrošača Članak 111. kaže: (1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - trgovac ako: - ne održava propisane standarde i kvalitetu pružene javne usluge u skladu s posebnim propisima (članak 24.) Kao što je gore navedeno spreman sam postupiti sukladno navedenim zakonima i podnijeti ovu prijavu HAKOM-u i drugim nadležnim institucijama, a sve iz razloga što mi je nedavno jedan od vaših djelatnika na tehničkoj podršci rekao da uzmem MAXadsl te će se odmah skinuti PCM priključak, a da nakon toga mogu priječi na operatera koji želim, a čime mi je narušeno pravo „slobode izbora“, te se nadam prije pokretanja daljnjih postupaka pozitivnom rješenju od strane vas i vaših djelatnika. Kontakt možete ostvariti pozivom na broj XXXXXXXXXXXX, te putem pošte. Unaprijed zahvaljujem. U Zagrebu, 06.03.2013 godine. Dudinko Gibanica Nakon što sam poslao ovaj mail prošlo opet 20 dana, te sam mislio da sam opet falio, kada ja na poslu a supruga javlja da stigli tehničari te krenuli da skinu PCM, kada ono ŠIPAK, PCM se nalazi kod susjeda na krovu kuća, a naravno kako što vidite od početka kako me ide susjed radi u Njemačkoj i kuća prazna, ali pošto se ovo odigralo oko Uskrsa pričakao ja još 10 dana i on stigao, te je na kraju ovaj net rezultat sveg ovog gore navedenog. Ovim putem ponovno želim sve pozdraviti, te se vidimo na bojištu, gdje sam već zaboravio kako nekom uzeti dog tagove ili napraviti normalan kill ali budite bez brige brzo ću biti u formi. Pozdrav od Dudinko Gibanica.
 9. E to ti je tako kada previe skida XXX filmove, igrice za distribuciju, gleda kinki filmiće, tako da malo ohladi i ostavi neto prometa do kraja mjeseca PS: alu na stranu, mislim da bi trebao priječi kod drugog operatera sa normalnim flat ratiom.
 10. hebem ti, a je ga spamao prošli mjesec da i sam ne vjeruje koliko, PS: Perice pretjerao si malo sa plavim kuvertama Čestitke Nani, samo tako nastavi
 11. šmrc, opet sam u banani, ali Tigre ako uspiješ što srediti budemo se čuli PS: ako ima Boga, i ja sam brzo tu sa vama još u BF3, pa onda se prebacujemo na BF4
 12. Stavite me na popis, jer se nadam skorom povratku na bojište i nadoknade izgubljenog vremena
 13. Sretan rođendan Dudinko Gibanica!

 14. Sretan rođendan mali, samo nastavi tako i biti ćeš čiter kao tony
 15. Odlično odrađeno što se policije tiče, ali ima jedan mali problem, a to znam iz osobnog iskustva, da se već zadnjih 1 godinu ne koriste te kape u policiji, znam da je ovo sloboda izražavanja ali samo mala napomena