Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Joka

Civil
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Ime: Josip Email Address: jokajug@hotmail.com Navrsenih godina: 18 Igra za koju se prijavljujem: Arma III Posjedujem original: Da Public nick: Joka Steam ID: http://steamcommunity.com/profiles/76561198087702078/ Internet konekcija: Odlična. Multiplayer iskustvo: 77th JSOC public serveri (Arma III) Bivsi klanovi?: Ne Mjesto zivljenja: Rešetari Tko vas je pozvao u Mrcine: Nitko Sestra (Obavezno da/ne): Ne Poruka u prijavnici: Arma III mi se svidjela igrajući realistične co-op misije na 77th JSOC serverima, I tako sam pronašao vašu jedinicu i vidio sam da ste vi ono što tražim. Voljan sam uložiti trud i vrijeme u ovu zajednicu nakon što sam vidio da ste jedna od ozbiljnijih zajednica.