Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Registration Terms

Pravila ponašanja

Kao i svi posjetitelji ovog sajta, dobrodošli ste se registrirati na našim stranicama i sudjelovati u diskusijama na forumu. Ukoliko se želite prijaviti kao regrut u jednoj od naših sekcija, nakon registracije ispunite formular za prijavu.

Civili odnosno registrirani forumaši koji nisu pripadnici klana, imaju pristup samo javnom dijelu foruma. Prijavom za regruta i pokazivanjem interesa za aktivnim sudjelovanjem u jednoj od naših postojećih sekcija, dobijate status istog a s time i puni pristup članskim forumima Mrcina.

Bilo kakvo vrijeđanje i/ili omaložavanje klana i/ili njegovih pripadnika može rezultirati opomenom, privremenom suspenzijom ovlasti postiranja ili pak potpunim banom.

Sav pisani sadržaj postiran na forumima (postovi, blogovi, komentari i sl.), uključujući i korisničke račune registriranih članova su vlasništvo sajta mrcine.org i ne mogu se ukloniti odnosno izbrisati na zahtjev autora sadržaja odnosno vlasnika korisničkog računa.

Klikom na gumb "Kreiraj račun", suglasni ste s gore navedenim pravilima ponašanja.

Želimo vam ugodan boravak na našim stranicama!

Komandir Mrcina
Perica Posavski
potpis_forum.png