Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Nani Fajn

Apdejtanje popisa aktivnih članova

   11 members have voted

  1. 1. Status

    • Aktivan
    • Neigra mi se. Čekam BF3

Please sign in or register to vote in this poll.

9 posts in this topic

Molim sve pripadnike BC2 voda da se izjasne oko svoga statusa.

Tko se neizjasni u roku od 7 dana smatrat će se neaktivnim i biti će brisan s popisa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne znam zašto svi kad prave bazen za glasanje gledaju da stave što manje opcija!? Aktivan sam ali ne kao prije, ako bude neki war službeni, neslužbeni, prijateljski ili neprijateljski tu sam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blago rečeno, jako dugo nisam igrao jer sam u gužvi. Recimo da sam aktivan, i ako zatreba za neki war, da baš fali ljudi, tu sam. Ugovorit ću vam tu i tamo koji meč, ali u principu nekoko mi se čini da čekam BF3 (ako ga budem mogao pokrenuti).

Trenutno sam aktivno neaktivan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0