Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Mimoza Minjoza

Trening - utorak, 07.01. u 2000h

   3 members have voted

  1. 1. Prijave:


Please sign in or register to vote in this poll.

5 posts in this topic

Moj prijedlog je da se možda malo zabavljamo sa CAFom i nekom našom misijom, a kasnije po želji, meni TacBF pada na pamet ali kako slabo igram u zadnje vrijeme možda je u međuvremenu iskočilo još ponešto zanimljivo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Awards

lys2.png

Misija: Iza neprijateljskih linija

Kratki uvod: elitni tim pripadnika hrvatskih interventnih snaga u sklopu Altis Stabilization Force (ASFOR), Mrcine, dobiva zadatak da povrati jedan dio okupiranih područja od strane Altijske Vojske - koja je neprijatelj NATO saveza, Ujedinjenih Naroda i demokratske vlasti Republike Altisa.

* za igranje je potreban Croatian Armed Forces mod, dok ostali add-oni i modovi neće biti prihvaćeni na serveru. -mod=@CROAF

* nakon ove misije mogli bismo i odigrati malo tacBF-a, kako je već naveo kolega Minoza. Tactical Battlefield je također mod.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sign in to follow this  
Followers 0