Welcome to 2. četa 1. bataljona financijske straže "Mrcine"

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Wepar Sestrunjski

Regrut [ Adixylian ] postao mrcina!

4 posts in this topic

Mrcine pozor! Ovom prigodom javljam da je regrut @Adixylian nakon skoro mjesec i pol aktivnog regrutnog roka u sekciji MLBP Pajceki, položio regrutni ispit, uspješno savladavši P.M.S. Dobro instruiran vještim kolegama, priložio je uz svoju prijavnicu za ispit, i jednu odeblju plavu kuvertu. Ta, morao je jadan momak izdvojiti pozamašnu količinu "papira" jer već duže nismo imali regruta pa nam zafalilo :perv:

 

Stoga, promičem regruta Adixylian-a u klanski čin VOJNIKA:

 

vojnik.png

VOJNIK

 

Adi želim ti puno uspjeha na virtualnom nebu, da širiš Mrcinačko ime i promoviraš klan i sekciju svojim uspješnim obaranjem stotina kapitalističkih precijenjenih aviona! :thumbup:

U ovom trenu je običaj da novopečena Mrcina dobije mrcinačko ime pa mu ga evo: Katodni Adi :1-HeheHaha:

Molim Pukovnika @Perica Posavski da preda mladom gospodinu uniformu i preimenuje njegovo mrcinačko ime na forumu! ;)

Wepar out :zapifu:

 

burek.png

Wepar Sestrunjski,

regrutni nadzornik čete

dana gospodnjeg

30. studenog 2016. godine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Awards

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now